Blog Content

Home – Blog Content

Monitorowanie infrastruktury elektroenergetycznej w czasie rzeczywistym za pomocą dronów i algorytmów AI

Niniejsze studium przypadku przedstawia hipotetyczny projekt monitorowania infrastruktury elektroenergetycznej w czasie rzeczywistym przy użyciu dronów i algorytmów sztucznej inteligencji. Celem projektu jest opracowanie zaawansowanego systemu, który umożliwia wykrywanie usterek, zakłóceń i innych problemów w infrastrukturze elektroenergetycznej, poprawiając w ten sposób jej bezpieczeństwo i efektywność.

 

Cele projektu

Przebieg projektu

1. Zebranie danych obrazowych z kamer

Nagrano kilkaset godzin materiałów wideo z dronów, skupiając się na linach przesyłowych elektroenergetycznych.

2. Etykietowanie danych

Anotatorzy dokonali etykietowania danych, zaznaczając na danych obrazowych różne obszary do monitorowania, takie jak:

     – widoczne usterki w liniach przesyłowych,

     – roślinność porastająca linie,

     – szkodzenia izolatorów,

     – zanieczyszczenia na liniach, 

3. Wykorzystanie pretrenowanych algorytmów AI

 Zastosowano pretrenowane modele oparte na głębokim uczeniu maszynowym i Konwolucyjnych Sieciach Neuronowych (CNN).

4. Dotrenowanie algorytmów

Algorytmy zostały dostosowane do zadania przewidywania zakłóceń w infrastrukturze elektroenergetycznej poprzez trenowanie na danych etykietowanych.

5. Eksperymenty offline na danych historycznych

 Osiągnięto skuteczność wynoszącą 92% na danych historycznych, co stanowiło punkt wyjścia do dalszych usprawnień.

6. Zebranie nowych danych i walidacja algorytmu

 Dodatkowe dane zostały zebrane i wykorzystane do oceny algorytmu, osiągając skuteczność na poziomie 89,5%.

7. Iteracje mające na celu poprawienie algorytmu

 Zastosowano technikę ensemblingu, łącząc wyniki różnych modeli, co pozwoliło osiągnąć skuteczność na poziomie 94%.

8. Prace nad zmniejszeniem rozmiaru modelu AI

 Dla umożliwienia uruchomienia algorytmu na urządzeniach docelowych, dokonano optymalizacji modelu, zachowując jego skuteczność.

9. Pilot – uruchomienie algorytmu w dwóch lokalizacjach testowych

 Algorytm został przetestowany w warunkach rzeczywistych w dwóch lokalizacjach, co umożliwiło ocenę jego działania i dostosowanie do różnych warunków terenowych.

10. Generowanie raportów z przelotu drona

Algorytm został zintegrowany z dronami, umożliwiając generowanie raportów z wynikami monitorowania infrastruktury elektroenergetycznej po każdym przelocie drona.

Inwestycje i alokacja zasobów

Łączny koszt projektu wyniósł 800 tys. PLN.

Na ten koszt złożyły się następujące kwoty:

  • Zebranie, przygotowanie i etykietowanie danych: 50 tys. PLN.
  • Budowa wstępnej wersji modelu (Proof of Concept): 150 tys. PLN.
  • Testy: 80 tys. PLN.
  • Poprawki i budowa ostatecznej wersji modelu: 420 tys. PLN.
  • Wdrożenie, dokumentacja, generowanie raportów: 100 tys. PLN.

Rezultaty i korzyści

  • Obniżenie kosztów operacyjnych: Dzięki zastosowaniu algorytmu AI w monitorowaniu infrastruktury elektroenergetycznej, udało się obniżyć koszty operacyjne o 15%. Koszty te obejmują zarówno inspekcje terenowe, jak i czasochłonne analizy.
  • Zredukowanie kosztów awarii: Dzięki wczesnemu wykrywaniu usterek, udało się obniżyć koszty związane z awariami o 18%. Oszczędności wynikają z uniknięcia katastrofalnych uszkodzeń i długotrwałych przestojów.
  • Oszczędności finansowe w skali roku: Przy założeniu stałego obniżenia kosztów operacyjnych i unikania kosztów związanych z awariami, oszacowano, że roczne oszczędności wynoszą 2,5 mln PLN.
  • Skrócenie czasu reakcji na incydenty: Średni czas reakcji na incydent elektroenergetyczny zmniejszył się o 70%, co przekłada się na szybsze rozwiązanie problemów i minimalizację skutków incydentów.

Interesuje Cię podobne rozwiązanie?

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Our mission is to create artificial intelligence technology that benefits people.

Our Services

AI algorithms

AI audit

Trainings

Consultations

Information

FAQ

Team

Company

Services

News

Industries

COGITA Sp. z o.o. is a company registered in the National Court Register kept by the District Court in Częstochowa (Poland), XVII Economic Division of the National Court Register. KRS (National Court Register) number: 0000995030, NIP (Tax Identification Number): 9492257381.